ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

Juancheng វរជនឧស្សាហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្ម Co. , Ltd.

អាសយដ្ឋាន

NO.66 នៃ Renming ផ្លូវខាងកើត,

Juancheng, Heze, សានដុង,

ប្រទេសចិន 274600

ទំនក់ទំនង

contact: Mr Jack Guo

TEL:0086 530 2997566

FAX:0086 530 2997699

MOB/WECHAT:0086 18853058586

WhatsApp: 0086 18853058586

SKYPE: ca-tcca-sdic

Email: 18853058586@163.com

ទំនក់ទំនង

contact: Mr John Guo

TEL:0086 530 2997566

FAX:0086 530 2997699

MOB/WECHAT:0086 15898699599

WHATSAPP:0086 15898699599

SKYPE: 15898699599

Email: 15553121707@163.com

ទំនក់ទំនង

contact: Miss Lily Wei

TEL:0086 530 2997566

FAX:0086 530 2997699

MOB/WECHAT:0086 17615625922

WHATSAPP:0086 17615625922

SKYPE: 17615625922

Email: 17615625922@163.com

ចង់ធ្វើការជាមួយអាមេរិក?


WhatsApp Online Chat !